Всички процедури за доставки и услуги, които се финансират с евросредства на стойност, равна или по-висока от 1 млн.лева, ще подлежат на предварителен контрол.  Това реши парламентът, като прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки.

Целта на това решение е да се постигне по-голяма прозрачност при процедурите за обществени поръчки и определянето на участниците, както и мотивирано взимане на решения от страна на възложителите.

Промените предвиждат още да се облекчи редът за възлагане на поръчките и да се гарантира публичността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *