post

Пътища в трансграничния район Олт в Румъния – Плевен в България ще бъдат ремонтирани с европейски средства в размер от над 14 милиона евро, съобщава агенция Аджерпрес.

В момента в етап на предварителен договор са два проекта за ремонт на два пътя в Румъния и два в България. Пътищата, които ще бъдат ремонтирани, са в погранични райони. Стойността на проектите е над 15 милиона евро, като над 14 милиона евро са европейска безвъзмездна помощ.

Окръжният съвет в Олт, като бенефициент, ще участва със средства в размер от 165 хиляди евро. С подобна сума ще участва и Национална агенцията пътна инфраструктура в България.
Проектите за ремонта на пътищата, който ще започне през 2011 година, са част от “Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България”, предава БТА.

“Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013” има бюджет в общ размер от 262 милиона евро за седемте години за изпълнението си, а целта й е пограничните райони да бъдат превърнати в атрактивна зона чрез създаването на нови работни места и по-добри условия за икономическо и социално развитие предвид слабото развитие на сектора на малките и средните предприятия, малкото инвестиции и безработицата над средното ниво в тези райони в момента.

Финансиране получават проекти, които предвиждат изграждането на обща система за предотвратяване на наводненията и за съвместни дейности при опасност от наводнения по течението на река Дунав. Програмата поощрява и проекти за подобряване на достъпа до транспорт и информационни технологии и услуги, както и за създаване на улеснения за бизнеса от двете страни на границата. Стимулира се още сътрудничеството между български и румънски университети и изследователски институти.

Програмата цели също създаването на 10 съвместни туристически продукта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *