post

Решение да бъде разширен обхвата на Оперативна програма „Транспорт”  взе на свое заседание на Комитета за наблюдение, предава пресцентърът на Мининистерство на транспорта, информационните технологии и далекосъобщенията.

Форумът бе открит от заместник-министъра Ивайло Московски, който представи накратко изпълнението по програмата като обясни, че до този момент има 40 одобрени проекта, което представлява около 30% от общия й бюджет или близо 594 млн. евро. Разбираме, че най-големите предизвикателства стоят пред ОП „Транспорт”, но това ни амбицира да работим по-усилено и да поемаме конкретни ангажименти, допълни заместник-министър Московски.

Представителите от Европейската комисия подчертаха важността на програмата за развитието на инфраструктурата в България. За да бъде успешна реализацията й обаче, трябва да бъде направена равносметка до къде е стигнала работата и какво може да бъде свършено до края на програмния период, допълниха те.

На заседанието бе подчертано, че въпреки множеството ясни сигнали от Европейската комисия и взетите мерки от страна на Управляващия орган в лицето на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, все още липсва реакция от страна на двата големи бенефициента – Агенция „Пътна инфраструктура” и Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
Друга мярка, която бе препоръчана и приета на форума бе разширението на обхвата на ОП „Транспорт”. Бяха включени нови проекти по всички приоритетни оси, като целта е тези, които са най-напред в подготовката да се реализират с европейски средства. Главният архитект на София Петър Диков представи проекта „Изграждане на автомагистрала „Калотина – София”. Той обясни, че общината съвместно с Агенция „Пътна инфраструктура” вече активно работят по него.  Проектът е с индикативна стойност 350 млн. евро и бе включен в приоритетна ос 2 – „Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основни национални транспортни оси”.
От докладите на бенефициентите представени пред Комитета за наблюдение стана ясно, че до края на годината ще бъдат обявени тръжни процедури за железопътната линия „София – Пловдив”, автомагистрала „Марица” и VTMIS система за управление на корабния трафик. Активно се работи и по възможността железопътният проект „Пловдив – Свиленград” да бъде довършен със средства от оперативната програма.

Участниците в заседанието обърнаха внимание на положителните сигнали свързани с изпълнението на ОП „Транспорт”, което бе признато и от ЕК в началото на тази година, когато бе дадена оценка за съответствие на програмата. Дискутираха се и проектите, които са в изпълнение. Работата по разширение на метрото в гр. София е достигнала 35 % от предвидените си дейности. В средата на миналия месец бе направена „първа копка” на железопътната линия „Свиленград – турска граница”, а в началото на следващата седмица ще стартира и речната информационна система. Работата по автомагистрала „Тракия” също върви по график.

Днес представителите на Европейската комисия ще направят обиколка на строителната площадка на втория метродиаметър в София, за да видят как се реализира един от най-големите инфраструктурни проекти финансирани с европейски средства у нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *