post

Категоричната забрана за изграждане на възобновяеми енергийни източници върху земи от първа до четвърта категория отпада, ако земеделските площи са включени в националния план за развитие на ВЕИ. Това е едно от съществените изменения в промените в Закона за опазване на земеделските земи, съобщи заместник-министърът на земеделието Светлана Боянова. Тя откри първата бизнес закуска за промените в закона.

Първият вариант на промените предвиждаше, че не се допуска изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ върху земеделски земи от първа до четвърта категория. Затова Боянова посочи, че с корекциите на предложенията за промени, се постига баланс на интересите. ВЕИ инвеститорите обаче не смятат така.

Другото изменение в законопроекта засяга инвеститорите. Всички проекти, които са в процедура за изграждане на ВЕИ върху плодородна земя, дори в най-ранен етап, ще бъдат завършени, съобщи заместник-председателят на комисията по земеделие в Народното събрание Емил Димитров. „Земеделската земя е едно от най-големите богатства на България. Никой до тук не е казал, че няма да продължите проектите си. Всички проекти в процедура ще могат да бъдат довършени, дори и да са върху тази категория земя. Ако имате конструктивно предложение как да направим пустеещите земи, обработваеми, много ще ни помогнете. Аз се съмнявам, че доста малка част от земята от първа до четвърта категория е пустееща”, заяви още той.

Промените в закон имат дискриминационно отношение към възобновяемите енергийни източници, категоричен бе Никола Газдов от Българската фотоволтаична асоциация. По думите му производството на ВЕИ е минимално и с тази забрана страната ни не гони собствените си интереси, тъй като до 2020 година трябва да достигнем 20 процента производство на енергия от ВЕИ.

Законопроектът е внесен в Народното събрание. Предстои депутатите да приемат промените на второ четене.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *