Депутатите приеха на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи.

След дебати бе приет проектът на Министерския съвет, с който се забранява строителството на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници върху плодородни земи от първа до четвърта категория или върху поливни земи, с цел повишаване защитата на високопродуктивната земеделска земя.

В текстовете е записано, че промяната на предназначението на земите от първа до четвърта категория, на поливни земи, както и за целите на изграждане на енергийни обекти, се поставя в компетентност на Комисията по земеделските земи, предвид необходимостта от по-висока степен на защита и контрол.

От Синята коалиция изразиха съмнения за лобизъм, поради което ще искат премиерът Бойко Борисов да разгледа приетите от парламента текстове на ГЕРБ за промяна в Закона за опазване на земеделската земя и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *