post

От началото на следващата година ще започнат проверки за техническите паспорти на 1854 жилищни кооперации, въведени в експлоатация след 1 януари 2005 г. Неразделна част от този паспорт е сертификата за енергийна ефективност.

Сертификатът трябва да се издаде между третата и шестата година от построяването на сградата, пояснява изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност” (АЕЕ) инж. Кольо Колев, цитиран от в-к „Монитор”.

За сградите, получили разрешение за строеж в началото на 2005 г., когато влезе в сила Наредба №5, срокът за издаване на сертификат за енергийна ефективност изтича в първите месеци на 2011 г. От януари ще проверяваме и ще санкционираме, предупреди той.

Съсобствениците в такива сгради трябва да поръчат одит на оторизирана фирма, обясни Колев. С него се определят енергийните характеристики на сградата и се издава сертификатът. Хубаво е документът да се сложи на видно място, да се вижда от всички. Така се повишава търговската стойност на имотите в сградата, добави шефът на АЕЕ.

Всеки собственик на сграда от категория Б, например може да не плаща данък сгради от 3 до 5 години. По-дългият период е, ако има инсталация за възобновяеми енергийни източници. При постигане на стандартите на клас А, там отстъпката е съответно 7 или 10 години.

В края на миналата година стана ясно, че над 44 000 нови жилищни имота, разположени в 12 500 сгради, са били продадени в периода от 2005 г. до април 2009 г., без новите собственици да са получили задължителни документи за енергийна ефективност. За това време само 1000 нови сгради са регистрирани, че са получили енергиен сертификат.

Законът предвижда глоби за собственици на нови сгради, които нямат необходимите документи за енергийна ефективност. Новите имоти задължително трябва да имат издаден енергиен паспорт, а между третата и шестата година след въвеждането им в експлоатация – и сертификат за енергийна ефективност на цялата сградата, в която се намират.

В развитите страни от Западна Европа при сделка с имот за липсата на документ за енергийна ефективност се налагат големи глоби на всички страни по договора, включително и за посредниците.

У нас инвеститорът е длъжен да осигури документите за сградата в толкова екземпляра, колкото са неговите клиенти, купили или наели имот там. Трябва да има и протокол, доказващ наличието на документа и получаването му от купувача или наемателя. Според експерти вина за това положение носят и надзорните фирми. Засега няма наложени санкции за въпросните нарушения.

Част от купувачите на нови имоти сега трябва сами да инвестират в енергийно обследване на собствеността си и на тази база да им бъде издаден енергиен паспорт. Други все още имат шанса да потърсят инвеститора, от който са купили жилището, и да изискат от него този документ.

В началото на 2008 г. се вдигна шум около изискването всички сделки с имоти (за покупка и наемане) да стават с представяне на протокол за енергийна ефективност. И тогава министърът на правосъдието изпрати тълкувателно писмо, че нотариусите не могат да спират сделките по тази причина заради риск от нарушаване на конституцията, но трябва да предупреждават и двете страни, че трябва да имат въпросния документ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *