post

Председателят на Управителния съвет на АПИ –Божидар Йотов и директорът по проекти на Сдружение “МАПА-Дженгиз” –Кемал Юнлюер, подписаха Адендум към Договора за строителство на АМ „Люлин”.

Според една от клаузите по договоря, ако изпълнителят не изпълни срока, определен за завършване на строително-монтажните работи (15 май 2011 г) ще дължи неустойка в размер на 14 млн. евро.

Друга клауза гарантира, че ако изпълнителят не извърши и сертифицира строителни работи за 142 милиона евро до 31.12.2010 г., то той ще дължи на Възложителя (Агенция „Пътна инфраструктура”) 75% (размерът на европейското финансиране) от разликата между 142 милиона евро сума и стойността на реално изпълнените работи.

С подписването на Адендум 3 “МАПА-Дженгиз” поема и задължение да наеме българска работна сила(включително работна сила на подизпълнители), която да е не по-малко от 70% от цялата работна сила на Изпълнителя (включително персонала на подизпълнителя).

При подписването на документа господин Божидар Йотов изрази задоволство от постигнатото споразумение и от възможността строителните работи по автомагистралата да започнат веднага с необходимите темпове.

Договорът за строителство на АМ „Люлин” със Сдружение “МАПА-Дженгиз” беше подписан на 08 август 2006 г. Неговата обща стойност е 137 381 785,62 евро, от които 75% или 103 036 339,22 евро са осигурени безвъзмездно от предприсъединителния инструмент програма ИСПА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *