post

Министерски съвет (МС) осигури 180 млн. лв. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2010 г. за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение, съобщава пресслужбата на правителството.

Включени за целево финансиране са и общините Велико Търново – за реконструкция на пътното кръстовище „Качица“ – и Столична община – за основния ремонт на бул. „Брюксел“.

Средствата ще са също така за нови кадастрални карти, за финансиране на проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“ с оттеглено финансиране по програма ФАР и за проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“.

Приоритетни за финансиране обекти са автомагистрала „Марица“, Южната дъга на Софийския околовръстен път, археологични проучвания и отчуждителни процедури, национално и авансово финансирани на програмите за трансгранично сътрудничество, проектиране на приоритетни пътни обекти.

Средствата се осигуряват от резерва за непредвидени и неотложни разходи за структурни реформи и са включени в актуализирания Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *