post

420 000 лв. ще бъдат предоставени от републиканския бюджет за цялостната реконструкция на църквата „Св. св. Кирил и Методий” в град Созопол”, съобщи министър-председателят Бойко Борисов по време на оперативното заседание на правителството. До момента със средства в размер на 150 000 лева осигурени от държавата, е започнат ремонтът на сградата.

„Предстои да бъде изграден паркинг, да бъде довършена цялостната инфраструктура, да бъдат поставени указателни табели”, допълни премиерът Борисов.

След приключване на дейностите в храма ще се съхраняват  мощите на Св. Йоан Предтеча. Уникалното археологическо откритие е направено в изпълнение на  проект  „Старинен Созопол – Манастир Свети Иван Предтеча – Културата през вековете”.

Той е на стойност 648 920 евро, от които 548 028 евро грант по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основните дейности, които се извършват са свързани с археологически разкопки на части от манастир Св. Йоан Предтеча на остров Св. Иван край Созопол и крепостната стена на Созопол, както и консервация и реставрация на античните обекти. С цел подобряване на достъпа до обектите ще бъде изграден туристически пешеходен мост и двата съществуващи кея към остров Св. Иван ще бъдат разширени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *