Общо 113 проектни предложения бяха подадени по процедурата за технологична модернизация в големи предприятия. Едно от предложенията е подадено след изтичането на крайния срок – 16 часа на 7 септември, и няма да бъде разглеждано, уточняват от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Процедурата за технологична модернизация в големи предприятия се финансира по линия на ОП “Конкурентоспособност” и по нея се отпуска безвъзмездна финансова помощ в размер на  30 млн. евро (58 674 900 лева).

Това е една от петте процедури от индикативната годишна работна програма по ОП “Конкурентоспособност”, отворени досега през тази година. Вече приключи набирането на проектни предложения за технологична модернизация в малки и средни предприятия.

Все още са отворени процедурите за иновативни предприятия, за внедряване на международно признати стандарти и за клъстери, както и отворените през 2009 г. процедури за стартиращи иновативни предприятия и за технологични паркове.

Индикативната годишна работна програма по ОП “Конкурентоспособност” за 2010 г. предвижда стартирането на общо 16 процедури на обща стойност 1 300 309 675 лв., от които 15 – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на обща стойност 909 143 675 лв.

Проектните предложения са подадени в общо десет населени места, като най-много са те в София – 72бр., Стара Загора – 10 и Пловдив-9. Сред останалите градове кандидадти са Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца,  Плевен, Русе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *