post

Връщане доверието на българите в работа с институциите, стимули за поглед към еврофондовете, ефективна и прозрачна работа. Това са част от целите, които си поставя  национална информационна кампания за Оперативните програми, чието начало даде министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.

По думите му променените процедурите при усвояване на европейските фондове, са ги направили много по-ясни, кратки и прогнозируеми, но не и за сметка на контрола. Сега е моментът, в който трябва да преодолеем лошия имидж натрупан през годините, смята министърът.

Информационна кампания за популяризиране на оперативните програми на стойност от около 1.44 млн. лв се финансира по проект, изпълняван по Оперативна програма „Техническа помощ” от Централния информационен офис в администрацията на Министерския съвет.

Kaмпанията започва официално от 15 септември и ще обхване 49 национални и регионални медии – телевизии, радиа, вестници и билбордове. В рамките й ще бъдат излъчвани както успешно реализирани проекти по оперативните програми, така и възможностите за кандидатстване в момента.

По време на кампанията ще се проведат информационни срещи в градовете Ловеч, Видин, Благоевград, Добрич, Стара Загора и Хасково, на които ще бъде предоставена информация по възникнали въпроси и предстоящи процедури по Оперативните програми. В края на кампанията социологическо изследване ще измери доколко целта й да информира обществото е била постигната.

Резултатите средставата по Оперативните програми към моменета:
-договорени – 35%
-разплатените – 8%
-реално получените от Европейската комисия – 953 162 566 евро
-изплатените -628 753 890 евро

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *