Строителството на два нови лифта в Национален парк Пирин ще унищижи уникални бялмурови и вековни клекови гори, съобщиха от коалиция “За да остане природа в България”.

Министерство на околната среда нарушава закона и собствените си решения и обещания пред ЮНЕСКО, заяви за пред агенция КРОСС Петко Цветков от фондация „Биоразнообразие”. Той добави, че има нарушения на законодателството опазващо „Натура 2000″ и заяви, че се подготвя кратка информация до Европейската комисия, „която вече води не една и две процедури срещу България и една от тях е за нередности в защитената зона „Пирин”, която е всъщност територията на Националния парк. По думите му природозащитниците не виждат други начини да се спре поредното посегателство срещу природното богатство на България.

Две решения на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) разрешават строителство на два нови лифта, без да се провеждат оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценки за съвместимост с “Натура” 2000. Според плановете на концесионера, долна и горна станция на единия от новите лифтове ще бъдат построени извън концесионната територия.

Строителството на един от двата нови лифта бе спряно от МОСВ през месец август заради незаконна сеч, припомнят от организацията. Без да е събрало глобите и да е завършена прокурорската проверка, сега МОСВ издава ново разрешение за строителството на лифта. Това се случва при започната наказателна процедура за нарушаване на директивите за НАТУРА 2000 срещу България от страна на Европейската комисия за две подобни решения, взети от правителството на тройната коалиция през 2007 година, заявяват от коалицията.

Според природзащитниците Министерството на околната среда и водите показва незачитане на решението на ЮНЕСКО за Национален парк “Пирин”.  В началото на август Комитетът за световно наследство заяви, че всяко развитие на ски съоръжения в Националния парк ще доведе до включването на парка в списъка на световното наследство в опасност.

От страна на МОСВ все още не е установен реалния размер на ползваната територия от концесионера „Юлен” АД в Националния парк. Според експерти на коалицията, той два пъти е надвишил разрешената му площ за ползване.

От коалицията настояват правителството да покаже физическите лица собственици на концесионера, за дасе докаже, че няма интерес, който да стои над националния.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *