Представителите на германския бизнес изразиха желание да си сътрудничат с български компании в енергетиката, предофсетните дейности за отбраната, сигурността и логистиката, в клъстърите, високотехнологичните производства, индустриалните паркове, хранителната индустрия, земеделието, туризма и пр. Това стана ясно от днешната среща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков с делегацията на Източната комисия на германската икономика, оглавявана от председателя й проф. д-р Клаус Манголд.

Част от германските индустриалци подчертаха, че преди години са оттеглили инвестициите си от страната ни, но сега отново проявяват интерес към сътрудничество с българския бизнес – проектно, техническо, технологично и пр.

По време на разговорите бе подчертано, че въпреки кризата България е с добри макроикономически и данъчни показатели и отдава голямо значение на чуждестранните инвестиции. Между двете страни съществуват традиционно добри търговско-икономически отношения както на федерално ниво, така и на ниво провинции.

Според Манголд София има неизползван потенциал за разширяване на двустранните делови връзки в трансфера на технологии, в инфраструктурните проекти, енергетиката, туризма, транспорта, телекомуникациите, IT сектора, услугите със средна и висока добавена стойност (наука, образование, информационни технологии) и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *