post

Освен да бъде адекватно финансирана, бъдещата политика на сближаване на Европейския съюз трябва да бъде по-гъвкава съобразно регионалните различия, като същевременно трябва да бъдат опростени правилата, а мониторингът – подобрен. Това отбелязаха депутатите в резлюция, съобщиха от Европейския парламент (ЕП).

Според членовете на ЕП, настоящата политика, която позволява разпределение на фондове според целите – “сближаване”, “регионална конкурентоспособност” и “териториално сътрудничество” – трябва да остане в сила, а сътрудничеството между регионите – засилено.

Брутният вътрешен продукт пък трябва да остане основен критерий за получаване на помощи в областта на регионалната политика. Националните власти ще могат да добавят и други измерими показатели, които да отчитат специфичните характеристики на регионите и градовете.

Фокус върху градовете и опростяване на процедурите
ЕП подчерта необходимостта от гъвкавост за бъдещата регионална политика в отговор на различните нужди на регионите, като повече внимание трябва да бъде обърнато на градовете. Затова депутатите предлагат да бъдат отпуснати средства за инвестиции в градски и крайградски проекти, както и да се обмисли прилагането на подходящ финансов инструмент.

Резолюцията призовава за значително опростяване на процедурите с цел по-лесно прилагане на регионалната политика.

Депутатите настояха политиката на сближаване да бъде ориентирана към постигане на резултати, които да водят до създаване на по-добър баланс между качеството на изпълнение на проектите и контрола над употребата на фондовете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *