post

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) излезе с официално предупреждение, че от месец януари 2011 г. ще започне да премахва незаконни строежи, неузаконени до края на тази година.

Главните архитекти на общини трябва да представят списъци с номерата на имотите, данните за собственика, предприетите мерки и издадените актове.

Ако изследването на това дали строежът може да бъде узаконен, не е приключило, дирекцията изисква главните архитекти да дадат писмени обяснения за всеки конкретен случай.

„За заявените за узаконяване строежи, за които производствата за узаконяване не са приключили до 31.12.2010г. ДНСК приема, че е налице мълчалив отказ на главния архитект на общината за узаконяване на строежа, съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“ се казва в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *