post

С решение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков от 22 октомври 2010 г., БДЖ ЕАД се преструктурира в холдингово дружество, съобщават от Министерство на транспорта.

В холдинговото дружество, под „шапката” на БДЖ ЕАД ще бъдат оформени и ще се следват две бизнес линии – пътнически превози и товарни превози. В тях ще бъде съсредоточено оперативното управление и ще бъдат прехвърлени активите – локомотиви и вагони, които са реално необходими за изпълнение на дейността.

В „шапката” БДЖ ЕАД ще бъде съсредоточено стратегическото управление на дружеството. Там ще останат и всички непотребни активи – подвижен състав, който ще бъде бракуван или разпродаден.

Чрез промяната, организационната и управленска структури на българския жп превозвач, ще бъдат уеднаквени с тези на европейските железници. Основната цел е да бъде създадена една работеща и ефективна система за реформи и промени, чрез която дружеството да действа като печеливша компания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *