post

Въпреки нееднократното удължаване на срока по изпълнение на Закона за етажната собственост, проблемите все още продължават. Все още половината сгради, които съгласно норматива е трябвало да се регистрират не са го сторили, показват резултати от проведено проучване на нагласите на собствениците на имоти в София относно прилагането на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/. То е направено от Фондация “Център за икономическо развитие” по финансиран от еврофондовете проект “Аз, съседът, общината”.

Основната цел на проекта е да съдейства за оптимизация на съществуващия модел за управление и поддържане на етажната собственост според изискванията на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) чрез създаването на устойчив градски, както и популяризиране на добри европейски практики на добросъседство, подчертават от фондацията.

Проучването е направено в три столични района – “Триадица”, “Лозенец” и “Младост”. Попълнени са 152 анкетни карти.

Според експерти, провеждащи допитването, колкото и да се отлагат сроковете за провеждането на задължителните по закон общи събрания, накрая очевидно ще се стигне и до прилагане на санкции и глоби.

Най-добро в момента е състоянието в столичния ЖК “Младост”, където 2/3 от сградите вече са с регистрация. Освен трудностите по провеждането на общите събрания, все още има и някои нерешени въпроси, например липсва Правилник за прилагане на ЗУЕС в София, както и Наредба на Столична община относно предаването на площите около новите сгради за поддръжка на собствениците.

Що се отнася до познаването на закона, над 65% от анкетираните са заявили, че познават изискванията. Най-висока степен на познаваемост е установена в район “Лозенец” – около 81 на сто, а най-ниска в район „Младост” – 55.7 на сто. В район “Триадица” отговорите на този въпрос гравитират около средния процент – 68.6 на сто, коментира Бленика Джелепова от ЦИР.

На питането “Коя форма на регистрация на Вашата етажна собственост бихте одобрили?” в „Лозенец“ показват завидно единодушие-всички анкетирани искат Общо събрание на собствениците. В “Триадица” пък 31% от хората искат да имат Сдружение на собствениците като самостоятелно юридическо лице. В “Младост” този процент е малко над 27. Основна причина да не се иска юридическо лице като форма на сдружаване е опасението от некоректни съседи и страхът това да не доведе до допълнителни разходи за собствениците. В същото време обаче достъп до еврофондовете за саниране на сградите могат да получат само юридически лица-сдружения на собствениците. Средства за енергийна ефективност за цели сгради има и по други програми, отпуснати от няколко европейски правителства сред които Холандия и Германия, но и за тях се иска юридическа регистрация.

Заради страха от увеличение на разходите категорично българските собственици на имоти не желаят да поверят управлението на етажната обща собственост на професионални фирми. Формата е изключително популярна на запад и много добре работеща, но изглежда, че българският консерватизъм тук надделява.  Според резултатите средно 80 на сто от запитаните категорично са против менажирането на собствеността им.

Дали обаче Законът за управление на етажната собственост ще остане нормативен акт на хартия, с добро пожелание да заработи, предстои да видим. Едно е ясно обаче – винаги ще има недоволни, има си обаче и изисквания, а Европа ни притиска.  Няма го обаче сплотяващия елемент, който да задвижи машината, за да се случат нещата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *