post

Интересът към проекти за селски туризъм в България е много голям, но засега тези инвестиции са насочени предимно към създаване на хотели, вили или винарни. Населението в селските райони все още няма цялостна визия за превръщането на малките общини в успешни туристически дестинации. Това заяви обсъди заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която обсъди възможностите за развитие на малките населени места чрез финансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) със Сикстус Ланер, бивш председател на Комитета по земеделие на Съвета на Европа и бивш директор на австрийския фермерски съюз.

Основен акцент в срещата бе ефектът на ПРСР върху превръщането на малките населени места за атрактивно място за живот чрез насърчаване на туризма, изграждане на бизнес и мобилни центрове.  Боянова подчерта важността на мерките от ос 4 на ПРСР – ЛИДЕР за развитие на селата и задържането на младите хора в тях и обяви, че са подадени първите стратегии на Местните инициативни групи.

С петото изменение на Програмата за развитие на селските райони, което предстои да бъде одобрено от Европейската комисия, Местните инициативни групи ще имат възможност да разработват проекти по всички мерки в рамките на стратегиите си, добави Боянова. Досега заради разграничението с другите Оперативни програми, някои общини не можеха да кандидатстват с проекти по част от мерките, които са свързани с изграждане на пътна и ВиК инфраструктура, както и на туристически атракции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *