post

Всички законодателни приоритети на екипа са ангажирани с изработването на новите текстове на Закона за обществените поръчки (ЗОП). В момента няма закон, който да гарантира спазването на всички хоризонтални принципи на публичните доставки – прозрачност, честност и свободна конкуренция, и в същото време да гарантира скорост и акуратност. Това заяви министърът по усвояването на евросредствата Томислав Дончев на международна конференция.

По думите му най-големият проблем е бързината и не е нормално едно възлагане да отнема 6 или 7 месеца, когато има обжалване.

Като състезание по документална изрядност определи министър Дончев  участието по ЗОП. И тогава не печели състезанието този, който предлага най-добро качество и най-добра цена, а този, който е най-добър в подреждането на документите. Трябва да използваме добрата практика от предприсъединителния период – типови форми, които следват всяка стъпка на процеса, отбеляза той.

Той обърна внимание, че европейските пари са не повече от 10 % от всички публични разходи и на тях не трябва да се гледа като на единствен и основен ресурс, но те са такъв за инвестициите в публичната инфраструктура. Тези пари са основният инструмент за реформа, която тече в страната, добави Дончев.

Към средата на програмния период България е успяла да договори към 40% от средствата и да разплати 8,6 – 8,7%. Тези цифри не са повод за радост и е нормално цифрите да бяха поне два пъти по-високи, но са повод за оптимизъм, защото само преди няколко месеца темпото на разплащане беше няколко пъти по-ниско, каза министърът. Според него ако се запази това темпо можем да се надяваме да приключим програмния период с добър резултат.

По дебата за бъдещето на кохезионната политика на ЕС Томислав Дончев отбеляза, че българската страна не само следи, но и участва в него. По думите му посоката е в концентрирането върху няколко конкретни приоритета на ЕС. Редно е обаче да се направи разлика, че ако старите държави членки могат да си позволят да определят като приоритети зелената инфраструктура и зелените технологии, то България не може да пропусне базисната инфраструктура като допълнителен приоритет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *