post

В новия Закон за възобновяемите енергийни източници /ВЕИ/ трябва да залегнат повече стимули за малките проекти за внедряване на ВЕИ в сградите като алтернатива за отопление, коментира председателят на Асоциацията на Българските енергийни агенции /АБЕА/ Лияна Аджарова пред БТА. Новият проектозакон за ВЕИ, подготвен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, в момента е обявен за обществено обсъждане.

Опасяваме се, че в новия закон за ВЕИ все още не се обръща особено внимание на биомасата като средство за отопление, заяви председателят на АБЕА.   В проектозакона по-скоро се разработва производството на електрическа енергия, а не производството на топлинна енергия, а ако има нужда от изграждане на нови мощности, то това са именно малки топлоцентрали, посочи Аджарова и допълни, че инвеститорите в тази област са добре дошли.

Инвестициите в инсталациите за отопление на биомаса се изкупуват за три – четири години и това дава шанс за реализиране на подобни проекти от ЕСКО фирми – те да платят за изграждане на инсталацията, а общината след това да им върне инвестицията от разликата в разходите си за отопление.

По думите й експерти от ЕС, които са посещавали български общини, преминали на отопление на биомаса, смятат за необяснимо защо това не се превръща в масова практика. Използването на биомаса трябва да се окуражава, както и крайните потребители за внедряването й като алтернативно отопление на тока, течните горива и другите енергоемки и по-скъпи видове отопление, посочи Аджарова. В Австрия при битовите потребители 35 % от стойността на котлите, работещи на биомаса, се поемат от държавата, даде пример тя.

В България вече има изградени предприятия (около Пловдив, Велинград, Нова Загора) за производство на пелети и чипс от биомаса, но продукцията им основно се изнася за Италия, вместо да се потребява от българските домакинства и обществени сгради и тук да се отчита благоприятният ефект от този вид гориво – намаляване на енергопотреблението, на разходите за  отопление и на въглеродните емисии, посочи председателят на АБЕА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *