post

С 9% са намалели разрешителните за строеж на жилищни и административни сгради, издадени от местните власти през третото тримесечие на годината и спрямо предходните три месеца и в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на Националният статистически институт (НСИ).

Спад има и в броя на жилищата. Той е с 13,4 на сто, а застроената площ е паднала с 12,8 на сто.

В сравнение с третото тримесечие на 2009 г. спадът на разрешителните е дори по-голям – с 26,5 на сто, жилищата в тях – с 34,6 процента, а застроената площ – с 34,2 %. Административните сгради намаляват с 33,3%, а другите видове сгради – с 5,9%. И при тях е регистриран спад на РЗП – при административните – с 35,7%, а при другите сгради – с 4,5%.

През третото тримесечие на 2010 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София град – 180, Пловдив – 128, София – 124, Варна – 120, и Бургас – 101. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 617, Варна – 597, Благоевград – 371, Бургас – 308, и Пловдив – 295.

От началото на тази година НСИ събира данни за започнатото строителство на нови сгради.
През третото тримесечие на 2010 г. е започнал строежът на 757 жилищни сгради с 2260 жилища в тях и с близо 270 хил. кв. м обща застроена площ, на 29 административни сгради с малко над 18 хил. кв. м РЗП и на 514 други сгради с почти 261 хил. кв. м обща застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 3,6%, но нарастват жилищата в тях – с 24,8%, както и и застроената им площ с 5,4%. Административните сгради са по-малко с 19,4%, а съответната им РЗП нараства с 1%. Броят на започнатите други сгради намалява с 5,7%, но общата им застроена площ се увеличава с 31,7%.

Най-голям брой нови сгради са започнати във Варна – 95 жилищни и 36 други сгради; София (столица) – 89 жилищни и 19 други сгради; София – 82 жилищни и 19 други сгради; Стара Загора – 50 жилищни, 7 административни и 29 други сгради.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *