post

Първият в община Петрич соларен парк вече е официално открит. Той е изграден по проект, част от Норвежка програма за “Сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България”, администрирана от Иновация Норвегия. Намира се на 170 км южно от София на 15 км. от гр. Сандански в посока Кулата.

Като мощност говорим само за 0.8 мегавата, но трябва да се знае, че имаме нужда от повече подобни инвестиции, защото това е бъдещето, коментира при откриването на новата инсталация край петричкото село Генерал Тодоров министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Той преряза лентата заедно с посланика на Кралство Норвегия у нас Нейно Превъзходителство Тове Скарстейн.

Каквито и дебати да текат в момента в Европейския съюз, едно е отвъд всякаквосъмнение – следващото десетилетие Европа ще инвестира в зелени технологии, добави той.

Стойността на проекта е 3,4 млн. евро, от които безвъзмездната финансова помощ  са близо 1,4 млн. евро. Това е чудесен пример как по един добър начин се оползотворят средства на базата на международни договори, по които България е страна, каза Дончев.

Площта на соларен парк “Припечене” е 18,6 декара, върху които са монтирани 3520 модула и два централни инвентора. Очакваното средногодишно производство на електроенергия е 1 100 мегаватчаса чиста енергия, като се спестяват и 1000 тона вредни емисии годишно.

Една от целите на проекта е да изясни ефективността на инвестициите в слънчеви инсталации в България чрез внасяне на повече прозрачност в производството на слънчева електроенергия.

В сайта на соларния парк “Припечене” в интернет (partnerthesun.com) в реално време ще се публикува информация за всички заинтересовани и за потенциалните инвеститори: какво е производството в момента и какво биха могли да очакват като ефективност от подобен тип инсталация с мощност до един мегават.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *