post

Стабилизиране на активността в строителството и свързаните индустрии на нивата от 2006 г, развитие на жилищни проекти с по-малко разгърната застроена площ, увеличение на новостроящите се сгради в София и Варна. Това са част от тенденциите, които ще определят строителния сектор през 2011 г, показва анализ на международната верига за жилищни имоти ERA.

Според експертите като цяло строително-инвестиционна активност ще бъде слаба, тъй като възвращаемостта на инвестициите в сектора остава ограничена.

Що се отнася до търсенето на жилища от ERA смятат, че може да се очаква леко раздвижване,  което се дължи както на по-благоприятния пазар на ипотечни кредити, нови промоционални оферти и ипотечни заеми с фиксирани по-ниски лихви за първите няколко години, така и на стабилизацията на цените в по-големите градове.

Въпреки позитивните сигнали за възстановяване на икономиките в страните от ЕС и лекото нарастване на външното потребителско търсене, в средносрочен план прогнозата на експертите е за продължаваща ниска активност в строителната индустрия, по-високата склонност към спестяване за по-дълъг период от време и ограничаване на търсенето на бавноликвидни инвестиции.

В това число 2-годишната тенденция за намаление броя на сключените сделки с жилищни имоти ще се запази и през 2011 г., считат от ERA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *