post

Общо 75 млн. евро са средствата предвидени за технологичена модернизация на малки и средни предприятия и за подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги. Това са двете нови процедури, обявени вчера от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по ОП „Конкурентоспособност”.

Процедурата за технологична модернизация на малки и средни предприятия е с общ бюджет от 97 791 500 лева (50 млн. евро). Проектни предложения по нея ще се приемат до 1 април.

Внедряването в производството на иновативни продукти, процеси и услуги ще бъде подкрепено с 48 895 750 лева (25 млн. евро). Проектни предложения по тази процедура ще се приемат в няколко сесии с различни крайни срокове . Сесия 1 е с краен срок за набиране на проектни предложения 7 март, сесия 2 е до 9 май, сесия 3 с краен срок 11 юли, сесия 4 е до 12 септември и сесия 5 с краен срок за набиране на проектни предложения  14 ноември 2011 г.

Тази година ще стартира общо 10 процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, стана ясно в публикуваната в края на миналата година Индикативната годишна програма.

Безвъзмездна финансова помощ, която ще е достъпна за родния бизнес през 2011 г, възлиза общо на 792.25 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *