post

Министерството на регионалното развитие и благоустройството приключи прегледа на правните анализи, изготвени от три адвокатски кантори относно възможностите за завеждане на дела от държавата срещу наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ, съобщават от ведомството.

В края на юли 2010 г. МРРБ сключи договори с проф. Владимир Петров и адв. Любомир Денев, адвокатските кантори „Владимир Дончев” и „Савова и сие”, със задача да направят анализ на документите, събрани от

Временната комисия, формирана от 40-то Народно събрание за установяване на отнетото и възстановеното имущество на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ, както и да предложат варианти за решаване на казуса с царските имоти. Имотите, обект на анализ и събиране на допълнителни документи бяха двореца „Врана”, имот „Саръгьол”, дворец „Царска Бистрица”, дворец „Ситняково” и къща в с. Слатина.

Според анализите, в които се изразяват становищата на адвокатските кантори,
бившата къща в село Слатина, придобита с нотариален акт от 1937 г. от княгиня Евдокия Фердинандова, е възстановена правилно на наследниците й. От допълнително изисканите и представени от Столична община документи и информация е установено, че не са налице основания за завеждане на дело от държавата против наследниците на бившите царе за този имот.

През месец декември 2010 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството сключи договори за изготвяне и завеждане на искови молби и процесуално представителство с адвокатска къща „Савова и сие” за дворец „Царска Бистрица”, дворец „Ситняково” и дворец „Врана”. Това е една от канторите, на които беше възложено да изготвят правните анализи.

Предстои сключване на договор и с друга адвокатска кантора за имот „Саръгьол”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *