post

През изминалата година американските банки и кредитни институции са иззели 1.05 млн. ипотекирани жилищни обекти, собствениците на които не са успели да платят вноските по ипотечните си кредити. Само през декември броят на отнетите жилища е 69 847, съобщиха от Профит.бг.
По данни на RealtyTrac това е рекорден показател за пазара на жилища в страната. Предишният рекорд бе поставен едва година по-рано, когато 918 000 обекта станаха собственост на банките.

Около 2.9 млн. американци за получили през 2010 година уведомления за предстоящо отнемане на жилищата, за продажба на търг или за отнемане на правата на собственост в полза на кредиторите. Спрямо 2009 г. показателят е нараснал с 2%, а спрямо 2008 г.- с 23%.

Основна причина за ръста на ипотечната задлъжнялост и голямото количество ипотечни банкрути в САЩ е високото ниво на безработица. Освен това много собственици се оказаха в ситуация закупеното от тях жилище да не може да покрие обезпечението по кредита заради спада на цените на имотите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *