post

Възможностите за създаване на водни централи на територията на български и румънски области по крайбрежието на Дунав ще бъдат проучени като част от специален проект, наречен “Източниците на възобновяема енергия, инструмент за превенция и борба с климатичните промени, за икономически растеж и социално благополучие”.

Проектът е на стойност 442 852 евро и ще се реализира в рамките на 15 месеца. Той се изпълнява от Сдружение “Еврорегион  Плевен – Олт” и е по програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Част от него е специално проучване за създаването на водни централи на румънска и българска територия.

Това са окръг Долж, Румъния и българските области Плевен, Видин и Монтана, обясни Стилиян Върбанов, изпълнителен директор на Сдружение “Еврорегион Плевен-Олт”, цитиран от „Дарик”.

Основната цел на проекта е да се съхранят природните ресурси на трансграничния регион и да се опазва околната среда, както и да се подобри сътрудничеството между партньори от регионите. По време на реализацията на проекта ще бъдат проведени работни срещи и семинари на теми, касаещи иновативните технологии и добиването на енергия от слънцето, геотермална енергия и хидроенергия.

Бизнесът ще бъде запознат с ползите, който ще получи, ако се включи в подобно начинание. Очаква се да бъде създадена и мрежа за сътрудничество в сферата на енергетиката в трансграничния район. За популяризацията на проекта ще бъде изработен и документален филм на тема “Използване на възобновяеми енергийни източници в домашни дейности – по-чиста околна среда за сегашни и бъдещи поколения”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *