post

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са намалели на тримесечна база със 17.4%, жилищата в тях – с 9.1% и разгърната им застроена площ (РЗП) – с 15.3%, показват данните на НСИ за първото тримесечие на 2011 г.

Спадът при административните сгради е с 28.8%, а при съответната им РЗП – с 29.2%. Другите сгради са по-малко с 13.9%, но общата им застроена площ нараства с 3.7%.

За периода местните администрации са издали разрешителни за строеж на 951 жилищни сгради с 2 458 жилища в тях, на 37 административни сгради/офиси и на 954 други сгради.

В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 3.6% по-малко, а жилищата в тях – с 11.9%. Административните сгради намаляват с 24.5%, докато другите видове сгради се увеличават с 9.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в София (столица) – 112, Бургас – 111, Пловдив – 92, София – 90, и Варна – 84.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас – 637, Пловдив – 348, Варна – 302, и София (столица) – 210.

През първото тримесечие на 2011 г.
е започнал строежът на 459 жилищни сгради с 1 540 жилища в тях, на 26 административни сгради/офиси и на 409 други сгради, сочат още данните.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 24.9% по-малко, а жилищата в тях – с 32.6%.
Увеличават се започнатите административни сгради – с 8.3%, но за сметка на броят на другите сгради, които отбелязват спад с 13.3%.

В сравнение с първото тримесечие на 2010 г.
броят на започнатите нови жилищни сгради е с 0.6% по-малко, а жилищата в тях – с 6.8%. Административните сгради намаляват с 16.1%, докато другите видове сгради се увеличават с 23.2

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас – 77 жилищни и 59 други сгради; Варна – 55 жилищни и 28 други сгради; Пловдив – 45 жилищни, 3 административни и 40 други сгради; София (столица) – 43 жилищни, 4 административни и 18 други сгради.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *