post

Забрана за изграждане на фотоволтаични системи върху земеделски земи от първа до четвърта категория е решение, лишено от логика и е вредно за България. Това коментират от Българска фотоволтаична асоциация за приетият на 04 май 2011 г Закон за допълнение и изменение (ЗИД) на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Според БФА законът е дискриминационна мярка, защото ЗОЗЗ забранаява единствено и само изграждането на фотоволтаични системи. Няма ограничение за ползване на земеделска земя с цел изграждане и/или експлоатация на ТЕЦ, АЕЦ, хотели, заводи, голф игрища, автокъщи, бензиностанции, пътна инфраструктура.

Нормативът е и в нарушение на две евродирективи, които предвиждат подкрепа за всички видове ВЕИ технологии и премахване на ограничения. Неспазването на тези разпоредби, което се въвежда чрез ЗОЗЗ, ознчачава глоби за България, които ще бъдат заплатени от данъкоплатците, подчертават от асоциацията.

Изменението на закона обезмисля Закона за енергия от възобновяеми изтончници, особено след като Парламентът прие изключително спорен текст на Закона за ВЕИ. Според БФА това е заплаха за реномето на България като предвидима правова държава. Няма как чуждестранните и местни инвеститори да повярват, че България е сигурно място за правене на бизнес и създаване на работни места. Забраната за строеж на фотоволтаични централи върху земеделски земи от първа до четвърта категория е нелогична и по причини, свързани пряко с актуалната обстановка в секторите Земеделие и ВЕИ, смятат от асоциацията.

Според изчисления на организацията, през 2010 г. общите площи със селскостопанско предназначение възлизат на над 5 млн. хектара или около 50% от територията на страната. От тях над 3 млн. хектара са обработваеми земи, което означава, че фотоволтаичните системи заемат около 0,00002 % от обработваемите земеделски площи.

От Българска фотоволтаична асоциация (БФА) смятат, че фотоволтаиката в България има потенциал от инсталиране на около 1800 MW нови мощности до 2020 година. Моментните прогнози на правителството са за 600 MW, или около три пъти по-ниски.

Дори всички инсталирани мощности да бъдат изградени върху земеделски земи, в следващите 10 години ще бъдат нужни между 15 000 и 45 000 декара за изграждане на фотоволтаични системи между 0,005 и 0,015% от всички обработваеми земи.

От асоциацията предлагат, ако има желание да ограничат инвестиционния интерес към терените от първа до четвърта категория, може да се увеличат ставките за промяна статута на земеделските земи – колкото по-висока категория са те, толкова държавните такси да са по-високи. Така с пазарен механизъм ще бъде ограничена промяната на предназначението на високи категории земеделски земи за изграждане на каквито и да е инвестиционни проекти, коментират от там.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *