post

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Ловеч Минчо Казанджиев ще направят днес официално откриване на регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин, съобщават от ведомството.

Това е първият етап на регионалното депо, състоящ се от 1-ва клетка, съпътстваща инфраструктура (пътна връзка, водоснабдяване, ел.захранване, пречиствателна станция) и стопански двор. Изграждането на този етап на депото е финансирано със средства от националния бюджет и ПУДООС и е в размер на 15 млн. лева.

Новоизграденото депо за твърди битови отпадъци ще обслужва 68 000 жители от населените места в общините Ловеч, Летница и Угърчин.

През 2010 г. на община Ловеч са отпуснати субсидии от държавния бюджет в размер на 2 млн. лева за доставка на техника за обслужване на новото регионално депо за отпадъци в Ловеч.  През същата година е създадено и регионално сдружение за управление на отпадъците на община Ловеч, Летница и Угърчин, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

С реализацията на проекта ще се осигури екологосъобразно обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на общините, включени в обхвата на депото и изпълнение на ангажиментите на страната по европейската директива за депониране на отпадъците.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *