post

Съюзът на архитектите в България (САБ) обяви конкурс на тема „Устойчиво проектиране. Отговорност на архитекта“. Той е организиран от Международния комитет по устойчиво проектиране при МСА.

Участниците трябва да представят проектите си под формата на постери във формат A1. Разработките трябва да притежават устойчиви характеристики, високо ниво на мултифункционалност и обширни публични пространства. Сред важните изисквания е всички ресурси в строителството на проектираната сграда и в целия й жизнен цикъл да бъдат използвани отговорно.

Авторите трябва да се стремят към постигане на икономичност през целия жизнен цикъл на зданието, включващ дори неговото премахване и повторната употреба на строителните материали.

Всяка секция на МСА може да участва само с един проект. Условие за участие е  попълването на специално подготвен от МСА въпросник по проблемите на устойчивото проектиране.

Постерът на победителя в конкурса ще бъде представен на изложба по време на световния конгрес на Международния съюз на архитектите (МСА) в Токио през септември. Всички проекти ще бъдат качени и на електронната страница на международния съюз.

Участниците в конкурса трябва да представят кратко описание на концепциите си с максимален обем на текста от 1500 писмени знака. То трябва да бъде на английски, френски, руски или испански език, съобщиха от САБ. Разработките могат да се изпращат в електронен вид на интернет адрес sab@bularch.org до 10 юни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *