post

Усвояването на европейските фондове, заеми за модернизация на железопътната мрежа в България и експертно-консултантска помощ. Това включва новата стратегия на Световната банка одобри за партньорство с България за периода 2011 – 2013 г.

Според Питър Харолд, директор в Световната банка за централноевропейските и балтийските страни банката ще се ръководи от приоритетите на България и най-вече от желанието й да оптимизира връзките си с Европа. На първо място е усвояването на европейските фондове за България, които страната все още не е използвала, но става дума за големи ресурси.

Новата стратегия предвижда и три заема за развитие по 80 милиона евро и един инвестиционен заем, всички насочени към модернизация на железопътния сектор. Той е и единственият, за който тази стратегия предвижда заеми. Причината са големите проблеми в този сектор.

Операторите на железниците са в изключително несигурна финансова ситуация, структурата на разходите им не отговаря на приходите. БДЖ ще трябва да премине през програма за сериозно преструктуриране, която ще обхване както услугите, така и управленската структура, се казва в прессъобщение на офиса на Световната банка.

Сред посочените проблеми са притежателите и управителите на основната инфраструктура, нейното поддържане и оттам доста ниско качество.  Целта на инвестицията е да увеличи скоростта по железопътните линии, да безопасността и да осигури по-добри услуги.

От банката смятат, че България едва сега започва да се измъква от стагнацията, като очакванията са за подобрение и приличен икономически растеж, но трудовата заетост навсякъде следва растежа с известно закъснение.

Тук голямо значение ще имат европейските средства и ролята на Световната банка ще е да се ускори тяхното усвояване. Ако България може да ускори усвояването на 7 те млрд. евро, това са инвестиции, които ще създадат много нови работни места, смятат от институцията.

Освен това СБ ще помага на страната да укрепи процеса на обществените поръчки, така че всички дейности, свързани с използването на европейски фондове, да бъдат прозрачни и проектите да са жизнеспособни. Тя има голям опит в изграждането на антикорупционни мерки, който ще бъде приложен, за да се постигне максимална полза от усвояването на европейските фондове за гражданите на България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *