post

През следващата година Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще обяви 10 процедури по оперативна програма “Конкурентоспособност” на стойност 405 071 431 евро, съобщи министър Трайчо Трайков в интервю за БТА.

Ключът към растежа на икономиката ни е в повишаването на конкурентоспособността,  иновациите са много важни и именно по ОП “Конкурентоспособност” държавата ще може да насърчи развойната дейност и инвестициите в иновации, категоричен е Трайков.

Като приоритетните области за иновации той посочи информационните, еко- и енергоспестяващи технологии, технологии свързани със здравето. За тях ще има нови схеми по програмата, предвиждаме и нов закон за иновациите, който превръща Националния иновационен фонд в институция за дългосрочна политика. Вече се присъединихме към европейската инициатива “Еврика” и съвместната програма “Евростарс”, отбеляза министърът.

Бизнесът ще може да разчита на 265 837 780 евро за технологична модернизация, покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление, както и за създаване на регионални бизнес инкубатори. В тази сума се включват и очакваните от фирмите процедури за въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници, информира министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

За развитие на научноизследователска и развойна дейност от предприятията, изграждане на технологични паркове, развитие на приложните изследвания в българските изследователски организации и създаване на иновационна мрежа са предвидени 90 млн. евро.

За институционални бенефициенти на програмата са предвидени 49 233 651 евро.
Средствата ще бъдат насочени за укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.

Положихме много усилия да преминем през най-трудния етап на кризата, каза министърът. Наясно съм, че голямата цена я плащат хората, но мисля, че консервативното ни поведение е оправдано по отношение на разходите.

Единственото, което си позволяваме като по-дългосрочна инвестиция е влагането на средства в инфраструктура, което ще носи дълготраен ефект както в енергетиката, така и в търговията, в туризма и икономиката като цяло.

Трайков посочи, че прилагането на плана за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г. ще спести 26 млн. лева разходи за бизнеса от такси и време. Правим преглед на нови 20 нормативни акта, от който очакваме да намалим с още поне 15 на сто разходите за компаниите. Искам всички да са наясно, че сме съюзник, а не бариера пред бизнеса, заяви той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *