post

От днес всеки един бенефициент по оперативните програми на ЕС може да подава документите си и он-лайн. Министър-председателят Бойко Борисов и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев дадоха официалния старт на електронните услуги в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).

Премиерът прие и първите подадени по електронен път документи по открита процедура за набиране на проектни предложения по Оперативна програма “Техническа помощ”.

Тук вече не се говори само за икономии на хартия и горива, най-ценното в случая е времето и това, че администрациите на практика могат да приемат 24 часа в денонощието готовите формуляри, отбеляза Борисов и изрази надежда до края на годината всички да работят по този начин. В Европа това е началото на такъв начин на работа.

На събитието бяха демонстрирани и основните стъпки за подаване и приемане на документи он-лайн, както и предимствата на тази нова за българските бенефициенти възможност.

Въвеждането в експлоатация на Модула за електронни услуги на ИСУН е първата стъпка от цялостното преминаване на процеса по кандидатстване, управление, изпълнение и отчитане на проекти по оперативни програми от хартиен към електронен носител.

Модулът ще бъде достъпен чрез Единния информационен портал на ЕС www.eufunds.bg.

Както StroiMedia вече писа  според министър Дончев подаването на проектни предложения по електронен път ще ускори значително процеса на кандидатстване, ще минимизира риска от грешки и ще намали значително разходите за потенциалните бенефициенти и управляващите органи на оперативни програми в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *