post

Правителството прие постановление за създаване на единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, съобщиха от пресцентъра на МС.

ЕЕСМ ще бъде създадена чрез интегриране на съществуващите инфраструктури на Националната мрежа на държавната администрация към Министерския съвет и Електронната съобщителна мрежа към Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Политиката за развитие на мрежата ще се определя от Министерски съвет. Ръководството по изграждането й ще се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ще осигурява и свързаност чрез мрежата между органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на България. Управлението на ЕЕСМ се възлага на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, която разполага с необходимите за това възможности и експертен капацитет. Числеността на агенцията се намалява с 16 щатни бройки.

Оптимизацията на комуникационната инфраструктура на държавната администрация чрез изграждане на единна електронна съобщителна мрежа е задължително условие за икономическото развитие на страната. То е и възможност за ефективно намаляване на разходите на централните и териториални органи на изпълнителната власт за телекомуникационни услуги, както и на инвестиционни и експлоатационни разходи, необходими за развитие, поддръжка и експлоатация на инфраструктурата, подчертават от МС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *