post

Не по-малко от 1% от минималната работна заплата трябва да е размерът на вноската във фонд “Ремонт и обновяване”, който общото събрание на собствениците в жилищните сгради поддържат.

Това приеха депутатите, които гласуваха на второ четене част от промените в Закона за управление на етажната собственост, предава БТА.

В действащия сега закон няма изискване колко да бъде вноската и кога да се набира от собствениците в сградата.

Приетите днес промени предвиждат средствата във фонда да се набират ежемесечно от собствениците в размер, определен с решение на Общото събрание на блока.

Вноската трябва да бъде съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но да не е по-малко от 1% от минималната работна заплата.

Както StroiMedia вече писа жилищните кооперации ще могат да теглят кредити за ремонти. В случай, че живущите в кооперацията решат да я санират с европейски средства, те трябва да направят сдружение на собствениците. То може да се учреди със съгласието на две трети от тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *