post

26 съветници гласуваха днес за влизането в сила на нов Общ устройствен план на Бургас, съобщи БТА.

Новият устройствен план предвижа увеличаване на зелените територии, предвидено е място за зоопарк, ще се увеличават и зоните за спорт. В плана е заложено още разгръщането на нови жилищни квартали край Бургас. Те ще могат да поемат над 115 000 жители.

По този начин отпадна идеята за изграждане на небостъргач в Морската градина. Проектът за небостъргача се роди по време на местните избори през 2007 г. и е на Ваклин Стойновски, който тогава бе кандидат за кмет. Според него проектът щял да осигури работа на повече от 1000 бургазлии.

Съветниците приеха 50% от площта, на която щеше да се строи небостъргачът, да бъде за озеленяване, а ако има постройка, тя да е на половин етаж.

Зелените територии ще се увеличат с 1923 дка, от които 576 дка са предвидени за зоопарк, а 99 дка ще се превърнат в многофункционална спортна зона. Свой парк ще има всеки от кварталите в Бургас. Нови паркове ще се оформят в местностите Капчето и Пода, както и около езерата Мандра и Атанасовско. Нефтените утайници ще се покрият с почва и растителност, ще се превърнат в градски парк, свързан с парк “Пода” и новия парк на кв. “Крайморие”. Голям нов парк ще има и кв. “Сарафово”, а зелени буферни пояси ще го изолират от летището. Сегашните паркове Росенец, Морска градина и Минерални бани ще се разширят и облагородят.

Градът ще се развива и като голям туристически център, готов да подслони 65 000 туристи. Търговските комплекси се съсредоточват по протежение на пътя за София, разделени от паркове и зелени зони. В новата индустриална зона “Север” в района на “Кроношпан”, с площ 370 дка, ще има дори магазини и детска градина.
Друга туристическа зона ще се обособи в района на Северния бургаски плаж до солниците и в областта на “Кюшето”, южно от “Сарафово”. При Мандренското езеро ще има места за яхтинг и спортен риболов.

Промишлената зона край Българово пък ще е предназначена за високотехнологични производства. Препоръката на експертите е да бъдат одобрявани само инвестиционни предложения за промишлени дейности с минимални емисии във въздуха.

20-годишният план за развитие на Бургас няма да се променя в следващите пет години, като общината ще е длъжна всяка година да се отчита в екоинспекцията за изпълнението му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *