post

Български технологични фирми, университети и институти могат да участват в общо осем конкурса, обявени на 20 юни от Европейската комисия. Общото финансиране за всички участници е повече от 1,2 млрд. евро, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията .

Осмият конкурс за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) към Седма рамкова програма е с бюджет 787 млн. евро. По него ще бъдат финансирани проекти на консорциуми от организации от няколко държави, свързани с научни изследвания и разработки в областта на интернет, наноелектронни и фотонни компоненти и системи, технологии за цифрово съдържание и езици, ИКТ в помощ на здравеопазването и социалното включване, ИКТ за нисковъглеродна икономика, ИКТ за е-обучение и др. Крайният срок за подаване на предложения е 17 януари 2012 г.

Конкурсът „ИКТ за зелени коли – 2012” ще финансира с 30 млн. евро проекти за по-икономични и екологични автомобили. Предложения могат да се подават до 1 декември 2011 г. Дотогава може да се кандидатства и с проекти за енергийно ефективни сгради, където бюджетът е 140 млн. евро.

Транспортното министерство е национален координатор на ИКТ проектите към Седма рамкова програма и рамкова програма „Конкурентоспособност“. През последните две години български фирми привлякоха с участие в тях повече от 10 млн. евро.

Информация за всички конкурси е публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=473&id=5001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *