post

Вече е получено официално одобрение от страна на Европейската комисия и страната може да ползва експертизата на сллужители на ЕИБ, СБ и ЕБВР. Европейската комисия е разрешила на България да ползва консултантска помощ от три финансови институции – Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Световната банка (СБ). те да получават пари за услугите си от Оперативна програма „Техническа помощ” или от осите „Техническа помощ” на отделните оперативни програми. Това каза министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев на среща с журналисти. Експертната помощ ще бъде използвана за 46 проекта, от които 9 са свързани с пътния сектор, 30 с водния и 7 железопътния транспорт. Консултантската и експертна помощ и ще помагат за изграждането на нови специализирани структури, например като тази, която ще се занимава със строителството на магистрали. „Ще се използва допълнителна подкрепа за големите и трудните проекти, не става въпрос за прякото им управление от външни експерти”, уточни Дончев. Междувременно България ще продължава да ползва и експертна помощ по инициативата JASPERS. Чрез нея страната ни има достъп до безплатни консултации по техническата подготовка на големи инфраструктурни проекти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *