post

В Пловдив заработи новото когенерационното съоръжение на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. Символичният старт беше даден от българския премиер Бойко Борисов и министър-председателят на Федерална провинция Долна Австрия д-р Ервин Прьол, представители на УС на EVN AG и EVN България.

Новата централа е изградена в партньорство със Siemens. Тя е разположена на площадката на ТЕЦ Север в Пловдив и е най-модерното когенерационно съоръжение на Балканите в момента. Общата инвестиция на „ЕВН България Топлофикация” EAД в нея е за 100 млн. лева.  Броят на ангажираните работници и компании подизпълнители на проекта е над 300 души, 20 компании и над 50 доставчика от България и чужбина.

Първата копка на съоръжението беше направена през септември 2010 г. като година по-късно новата централа е готова да посрещне предстоящия отоплителен сезон.

Капацитетът на новото съоръжение е 49,9 MW (мегавата) електрическа мощност и 54 MW топлинна мощност. С пускането в експлоатация на новата когенерация „ЕВН България Топлофикация” ЕАД ще увеличи коефициента си на полезно действие с 20% от сегашните 70% до над 90%, тъй като новата газова турбина е от ново поколение и е изключително ефективна. Прогнозното годишно производство на електрическа енергия от новата когенерация е над 290 хил. MWh (мегаватчаса), което е близо 3 пъти повече от произвежданото със сегашното оборудване на сега съществуващия ТЕЦ Север. Очаква се 81% (около 261 хил. MWh) от планираното общо производство на гореща вода за новия отоплителен сезон 2011/2012 да бъдат осигурени от новата когенерация.

Когенерацията е технология за централизирано едновременно производство на електроенергия и топлоенергия. При традиционните методи на електропроизводство голямо количество полезна топлина се изхвърля в околната среда под формата на кондензна топлина от парата. За разлика от тях технологията „когенерация” използва тази „отпадна” топлина и произвежда едновременно топлоенергия и електричество в комбиниран процес с по-висока ефективност.

По време на церемонията двамата премиери кръстиха и двете турбини на когенерационната централа – „Марица“ за газовата турбина и парната турбина „Сиси“, както са се обръщали към австрийската императрица Елизабет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *