post

До края на 2013 г. в страната ще бъдат изградени жп високоскоростни линии за комбиниран превоз – пътнически и товарен. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Христо Алексиев, заместник – генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). По думите му бъдещето на железниците са високоскоростните трасета, които ще свържат страната с различните части на континента и с Близкия и Далечния изток.

Договорените средства, предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ОП „Транспорт“ (ОПТ) 2007 – 2013 год., към днешна дата са 90 % от общия бюджет по Приоритетна ос 1 на ОПТ, предвиден за развитие на железопътната инфраструктура в България, каза Алексиев.

Ръстът на усвоените – реално разплатени от ДП НКЖИ средства по ОПТ, е около 5 пъти в сравнение с края на миналата година, т.е. към момента 10 % от отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е платена на изпълнителите, посочи Алексиев. По думите му – на фона на резултатите от предходната година, а именно 2 %, това е добро постижение.

„Целта е до края на 2012 год. да постигнем 35-40% усвояемост на средствата за развитие на железопътния транспорт от ОП „Транспорт“, каза Алексиев.

По думите му вече е започнала работата по проектите, които са приоритетни за следващия програмен период, и ще бъдат подложени на преговори за включването им в Оперативна програма „Транспорт“ 2014 – 2020 г.

„За да завършим приоритетното направление изток-запад, основен проект за следващия програмен период ще бъде модернизацията на железопътния участък от София до Септември, от една страна, и от друга – посоката към границата със Сърбия, а именно проект Модернизация на железопътната линия София-Драгоман. Що се отнася за направлението север-изток, приоритетен за нас е проектът за модернизация на жп линията Видин-София, който е и един от 30 приоритетни проекта на Европейския съюз.

Жп линията София-Перник-Радомир също ще бъде подготвен изцяло за изграждане след 2014 г.”, каза Алексиев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *