post

Сердика Център София стана първият търговски център в България, удостоен със златния сертификат за устойчиво проектиране DGNB от Българския съвет за зелено строителство (Bulgarian Green Building Council – BGBC). Наградата беше връчена в рамките на първата годишна конференция на BGBC, проведена в София, съобщиха от мола.

BGBC е адаптирал сертификационна система на Германското дружество за устойчиво строителство, което е гаранция за прилагането на еднакви критерии при сертифицирането.

В проектирането на търговския център е акцентирано на устойчивото развитие и опазването на климата, фокусът е поставен и върху ефективното използване на необходимите ресурси, материали и възобновяеми енергии. Използвани са и високоефективни вътрешносградни инсталации и осветителни системи, които водят до намаляване на разхода на първичните енергии. От изключително значение за тях е и осигуряването на високо качество на инфраструктурата и целенасочено управление на отпадъците.

Сердика Център беше отличен и за възстановяване на изоставени вътрешноградски терени, тъй като молът е изграден върху терен, използван някога от военните. Интензивното озеленяване на покривните площи също изигра съществена роля при решението за сертифицирането, тъй като те абсорбират слънчева топлина, се казва в прессъобщението.

Сердика Център разполага с над 210 магазина и 30.000 квадратни метра офиси, които също бяха отличени със златния сертификат BGBC. Проектирането и реализирането на проекта на стойност около 210 милиона евро е на компанията „ЕЦЕ проектмениджмънт” (ECE) и “Шпаркасен иммобилиен” АД (S IMMO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *