post

Малките и средните предприятия да купуват ток по цени на свободния пазар, предвиждат промени в Закона за енергетиката. Досега цените за тях и за битовите потребители се определяха от ДКЕВР, съобщи БНР.
Председателят на енергийния регулатор Ангел Семерджиев призна, че част от малкия бизнес не е готов за тази стъпка. Според него това не означава, че токът за предприятията ще поскъпне, защото в момента цените на регулирания и на свободния пазар са близки. Семерджиев заяви, че промяната няма да засегне малките магазинчета.

”Те са присъединени към определен тип мрежа. Става въпрос най-вече за средно напрежение, а не толкова за ниско напрежение. Тези на ниско напрежение ще си останат защитени. Критерият ще определи и ще отдели от защитените потребители сравнително по-големите предприятия. В никакъв случай няма да се върви към пълна либерализация. Ще има такива стъпки, но те в никакъв случай няма да поставят под риск снабдяването и бюджетите на тези малки и средни предприятия”, каза Семерджиев.

“Токът за бита може да поскъпне, ако малките и средните предприятия започнат да купуват електроенергия на свободния пазар”, заяви по темата министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков. Според него това няма да бъде допуснато, затова се обмисля дали дребният бизнес да излезе от групата на “защитените” потребители.

„Този въпрос не е еднозначен. Трябва да се прецени, когато се променя групата на защитените потребители как се променя и цената на микса, която отива при тях. Ако има по-малка група, тогава има по-малко количество енергия, която отива за тях и в нея се увеличава делът на тези, които трябва задължително да изкупуваме по дългосрочните договори с “Марица изток-1” и “Марица изток-З” и от възобновяемите енергийни източници”, смята икономическия министър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *