post

В Агенция „Пътна инфраструктура” днес ще бъдат подписани договорите със строителя и консултанта на рехабилитацията на 19 километра пътища, които се финансират по оперативна програма „Регионално развитие“.

Трасетата се намират в област Ловеч – път ІІ-35 Троян – Кърнаре и път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София – Черни вит.

Проектът е включен във втория етап на оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието ще се състои от 12:00 ч. в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”, етаж 7, зала № 702, съобщават от институцията.

След подписването на договорите ще се проведе пресконференция за представянето на напредъка на пътните проекти по оперативна програма „Регионално развитие”. В нея ще участват инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ, и Лазаринка Стоичкова, член на УС на АПИ.

Редактор: Ина Папазова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *