post

В рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ през 2010 г. са стартирали 61 проекта на стойност 107,5 млн. лева за внедряване на мерки за енергийна ефективност. С тях ще бъдат обновени общо 233 детски градини, ясли, училища в 61 общини. Tова каза  министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на конференция, посветена на темата енергийна ефективност.

До края на годината ще бъдат осигурени средства за финансиране на още 58 проекта на обща стойност 80,2 млн. лева, с които ще бъдат обновени други 164 детски градини, ясли и училища в 58 общини. Дейностите, които се финансират, са за обследване за енергийна ефективност, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации, внедряване на инсталации и съоръжения за използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници.

МРРБ е разработило модел за ефективно обновяване на голяма част от жилищния фонд, опирайки се на опита от проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” в партньорство с общините в Република Българи, посочи Павлова. В рамките на този проект са обновени 47 многофамилни жилищни сгради, като на 27 от тях са облагородени и околоблоковите пространства. Общата стойност на обновителните работи до момента възлиза на 10,5 млн. лева. Проектът получи награда на Европейската комисия в конкурса устойчива енергия Европа 2011 г., категория “Жилищни сгради”, като проект с доказано значимо въздействие и потенциал.

По отношение на обявената през юли схема “Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по линия на ОПРР, Павлова каза, че нейното стартиране се очаква през следващата година. До края на годината дирекция “Жилищна политика” ще подготви всички необходими документи, образци на заявления, които трябва да се попълват от собствениците, както и реда за подаване на заявления с оглед одобряване на сградата за финансиране.

По схемата ще бъдат предоставени общо 50 млн. лева безвъзмездна финасова помощ, като допълнителни 13 милиона лева ще бъдат давани и под формата на нисколихвени заеми и банкови гаранции.

Предстои провеждането на широкомащабна кампания, която да запознае обществаността с възможностите за обновяване на многофамилните жилищни сгради, критерийте, правилата, за оценка, необходимите мерки, които собствениците трябва да предприемат при кандидатстване по тази програма.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *