post

Очаква се от началото на следващата година в рамките на Агенцията за обществени поръчки (АОП) да заработи специално звено за предварителен контрол по обществените поръчки, свързани с усвояване на средства от еврофондовете.

Целта на новосъздадената структура е да се минимизират грешките и броят на финансовите корекции, до които те водят, съобщи министър по еврофондовете Томислав Дончев, цитиран от в. “Капитал Daily”.

Много нарушения

От началото на програмния период са били нанесени финансови корекции за не повече от 50 млн. лв., като над 2/3 от тях са свързани с нарушения по обществените поръчки, съобщи министърът. Огромна част от проблемите са били заради поставянето на дискриминационни изисквания, добави той.

Идеята за създаване на специален фонд за подпомагане на общините при наличие на финансови корекции не е изоставена, коментира още министърът. По думите му финансовият министър Симеон Дянков е поел ангажимент преди десетина дни лично да се запознае с разработения механизъм, за да се прецени и какво точно ще се прави в бъдеще.

За да може да се справи с новите функции, АОП вече е включена като бенефициент по оперативна програма “Техническа помощ”. Тя ще има достъп до финансиране в размер на 1.5 млн. лв.

Оптимизъм

Заложената цел в бюджет 2012 – България да получи 3.8 млрд. лв. от Европейския съюз (ЕС), е напълно реалистична. Сумата е два пъти по-висока от тази в бюджета за 2011 г., но смятам, че планът е постижим, коментира Томислав Дончев.

За сравнение, сумата по това перо в бюджет 2011 беше 2.14 млрд. лв. Към момента по оперативните програми вече са разплатени 2.7 млрд. лв., а очакванията са до края на годината сумата да достигне 3 млрд. лв.

Министърът подчерта, че използването на средствата от еврофондовете през 2012 г. не трябва да е свързано с икономии. Ако спестяваме от националното съфинансиране, мостовото финансиране или оборотните средства за изпълнение на проектите, на практика губим пари от еврофондовете, коментира Дончев. Предвижда се догодина България да задели за съфинансиране по европроекти около 900 млн. лева.

Редактор: Ина Папазова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *