post

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще участва в среща за кохезионната политика след 2013 г. в гр. Познан, Полша.

По време на срещата ще се обсъждат въпроси, свързани с бъдещето на кохезионната политика, укрепването на стратегическото мислене и интегрирания подход при вземането на решения.

Чрез обмен на опит и мнения участниците в нея ще трябва да изведат препоръки за подобряване на механизмите за развитие на кохезионната политика след 2013 г., като това ще допринесе за изпълнението на стратегия „ЕС – 2020 г.”.

В работата на форума ще участват комисарят по регионална политика Йоханес Хан и комисарят по въпросите на заетостта и социалната политика Ласло Андор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *