post

Правителството обяви газопровода „Южен поток” в отсечката, която ще бъде изградена на българска територия, за обект с национално значение (по смисъла на Закона за устройство на територията) и за национален обект (по смисъла на Закона за държавната собственост).

Този статут ще позволи значително съкращаване на сроковете на необходимите административни процедури за стартиране и изпълнение на проекта, съобщиха от пресцентъра на Кабинета.

Решението е в съответствие с основните цели на българската енергийна политика и тази на ЕС за развитие на конкурентни енергийни пазари при опазване на околната среда и сигурност на енергийните доставки. За изпълнение на тези цели приоритетите в енергетиката са насочени към изграждане на добре развита енергийна инфраструктура с оглед диверсификация на газовите източници и маршрути, се казва в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *