post

Строителните фирми във Варна са намалели почти двойно през последните години. Преди началото на световната финансова криза са били регистрирани около 700 компании, а към днешна дата те са едва 430, но не се знае кои работят реално.

Тези данни изнесе в интервю за Дарик председателят на областното представителство на Камарата на строителите Валентин Вълев. Според статистиката безработицата в брашна е достигнала до 50 % спрямо броя на заетите през 2008 г.

Най-големият инвеститор в строителния сектор е държавата, а общинските и частните обекти са намалели.  Вълев очаква 2012 г. да бъде по-добра за бранша заради европейските средства. Според него ще има растеж, ако държавата не бави плащанията.

„Няколко месеца трябва да инвестираш собствени пари, но после никой не ти гарантира, че ще ти бъде платено. Много от фирмите стигат донякъде и после не могат да продължат. При европейските програми няма възможност за промяна на първоначалния проект, дори ако в него има грешки, иначе финансирането ще бъде спряно. Така се изпълняват много некачествени обекти, затова е нужно проектите да бъдат изготвяни по-прецизно”, добави още  Валентин Вълев.

Необходим е друг подход към незаконното строителство, смята председателят на Камарата на строителите. Според него много от сградите, които наричаме незаконни, са такива заради администрацията, която издава разрешителни за строеж, а не осигурява възможност за изграждане на канализация например.

По-добре е да се направи всичко възможно такива строежи да бъдат узаконявани, а не да се събарят, тъй като това е ресурс, който не бива да унищожаваме. Подобно беше и едно от предложенията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), дадено на среща с правителството миналата седмица, а именно – еднократно узаконяване на незаконното строителство срещу такса от 10%. Ако това предложение бъде прието, проблемът ще бъде решен, а в държавния бюджет ще влезят допълнително средства, смята Вълев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *