post

България е преизпълнила заложените договорени европейски средства. Това показва справка за обема на усвояване и договаряне преди Коледа. Постигнати са 65% при очаквания за края на годината от 62%. Данни от същата справка преди Коледа сочат, че общият обем плащания възлиза на 2,9 млрд лв. или малко над 19%. Според министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев изминалата година е била предизвикателна, но и резултатна в своята сфера.

„Ако искаме да приключим този програмен период с добър резултат от над 90-95% усвоени средства, ние сме обречени всяка следваща година да удвояваме не резултата от предишната, ами резултата от всички предишни години от началото на програмния период. Днес почти удвояваме постигнатото в периода 2007-2010 г. включително. Това, което трябва да направим следващата година, е да гоним близо двоен резултат”, заяви министър Дончев.

По отношение на представянето на отделните оперативни програми той открои като безспорен успех напредъка на ОП „Транспорт”. „Ако към 2010 г. коментирахме, че това е била годината на ОП „Регионално развитие”, когато програмата отбеляза най-голям ръст, то за тази година можем да кажем, че 2011 г. беше годината на ОП „Транспорт”. Въпреки трудния старт на програмата в началото на годината, към момента тя е водещият финансов инструмент – и като изпълнение, и като конкретни резултати.

Договорени са 87% от средствата, което е над 2,2 млрд лв., а разплатени са над 21%. Това е безспорен успех”, коментира министър Дончев.

По думите му на лице са всички предпоставки 2012 г. да бъде годината на ОП “Околна среда”.

По отношение на изплатените средства ОП „Конкурентоспособност” отбелязва доста скромен напредък при стартиране на годината с около 19,5% и резултат преди Коледа от малко над 23%. Подобна е ситуацията и с ОП „Административен капацитет”, която започна 2011 г. с малко под 25% и я приключва с 27,8% разплатени средства.

Очаква се възстановените от ЕК плащания към края на 2011 г. да са над 14% от целия ресурс , без да бъдат включени предварително преведените аванси. Ако те се вземат предвид, общият обем плащания към България ще надхвърли 24%, с което страната със сигурност ще се изкачи с няколко места в относителната класация между държавите-членки. Министър Дончев изрази очакването в рамките на следващата година не по-малко от три оперативни програми да договорят 100% от своя ресурс. Като насоки в тази посока той открои програмите „Транспорт”, „Регионално развитие” и „Околна среда”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *